Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní   V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: ...

Čítaj viac

Mesiac úcty k starým rodičom

Čítaj viac

Pribudla nová hodina hudobnej náuky

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti zriadenie novej hodiny hudobnej náuky. Nakoľko sme zachytili informáciu, že viacerým žiakom nevyhovuje skorší popoludňajší čas hodín HN, doložili sme novú hodinu v stredu v čase od 16.45 – 17.30 v triede p. uč. Lucie Kobularčíkovej (vedľa kaplnky). Veríme, že Vám tento deň a ...

Čítaj viac

Plenárne zasadnutie rodičov ZUŠ

Vážení rodičia, dňa 4.9.2019 o 17:00 hod sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v koncertnej sále ZUŠ. Vaša účasť je žiadúca, nakoľko sa bude schvaľovať výška rodičovského poplatku. Ďakujeme  Vedenie ZUŠ

Čítaj viac

Otvorenie školského roka 2019/2020

Milí žiaci, vážení rodičia, pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude v pondelok 2.septembra 2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku u p. uč. Š.Kudlovej. Žiak, ktorý sa najneskôr do 5.septembra 2019 nezapíše ...

Čítaj viac

Vysvedčenia

Výročné vysvedčenia sa budú vydávať dňa 28. 6. 2019/ piatok  u vyučujúcich hlavný nástroj. V čase od 9.00 hod – 12.00 hod a 13.00 hod – 16.00 hod. Všetkým prajeme krásne leto a veselé prázdniny. Stretneme sa v novom školskom roku 2. 9. 2019 Vaši pedagógovia ZUŠ 🙂 

Čítaj viac

Záverečný koncert

Predposledná streda v tomto školskom roku patrila záverečnému koncertu hudobného odboru. Koncert bol spojený s výstavou a  módnou prehliadkou výtvarného odboru. Na koncerte zazneli skladby z oblasti klasickej vážnej i filmovej hudby ale aj súčasnej modernej hudby. Bol to pestrý a bohatý koncert na nástrojové obsadenia a spev. Po hudobných ...

Čítaj viac

Záverečný koncert

Milí rodičia pozývame vás na záverečný koncert ZUŠ, ktorý sa uskutoční 19.6.2019 o 16:30 hod v koncertnej sále ZUŠ.

Čítaj viac

Naši absolventi

Slávnostný koncert absolventov hudobného odboru a absolventskú výstavu výtvarného odboru si mali možnosť vypočuť  a zhliadnuť rodičia našich žiakov, dňa 12.júna 2019 v koncertnej sále ZUŠky. Na koncert prijali pozvanie aj p. farár P. Sýkora a p. kaplán p. J. Kocurko. Slávnostný nástup absolventov na čele s p. zástupkyňou R. ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní  V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vyhlasuje ...

Čítaj viac

Výchovný koncert

V pondelok, hneď po Medzinárodnom dni detí, si naša ZUŠ- ka pripravila koncert pre deti materskej školy a prvého stupňa základnej školy. Naši pedagógovia pripravili pestrý výchovný koncert s ukážkami skladieb. Témou boli hudobné nástroje, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať.  Zodpovedným za prípravu koncertu bol p. uč. R. Novák, ...

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká.

Opäť  úspechy! Už po druhý krát sme sa zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“.  Súťaž s dlhou tradíciou sa tento rok konala  7.mája 2019. Súťažilo na nej spolu 140 žiakov z celého Slovenska. Našu ZUŠ reprezentovali  Ester Stella Sučiková v 1. kategórii,  kde medzi 39 súťažiacimi získala strieborne pásmo. V ...

Čítaj viac

Májový koncert pre mamky

Máj, nie je len lásky čas ale aj mesiac, kedy majú sviatok všetky mamy. Naši mladí umelci venovali svoje skladby, maľby, tanec práve im, svojim milovaným mamičkám a babičkám. Pekne pripravené skladby predniesli žiaci na klavíri, husliach, zobcovej flaute, gitare, bicích aj vo štvorručnej hre na klavíri za doprovodu bicích ...

Čítaj viac

Deň matiek – koncert

Čítaj viac

Zápis talentovaných detí do ZUŠ 2019

Milí rodičia, v dňoch  3., 4. a 5. júna 2019 sa uskutoční na našej ZUŠ zápis talentovaných detí pre šk. rok 2019/2020. Zápis bude prebiehať  na 1. poschodí v triede č. 163, p. uč. R. Tóthová v čase       od 15:00 – 17:00 hod. Pondelok    3.6.2019 – p. uč. R. Tóthová Utorok       4.6.2019 ...

Čítaj viac

Súťažili sláčikové nástroje

Liliana Maričáková, ktorá na našej škole študuje hru na violončele u p. uč. Bc. R. Tóthovej, Dis.art,  sa tesne pred Veľkou nocou zúčastnila Regionálnej súťaže v hre na sláčikových nástrojoch, ktorú už po 6-krát organizovala ZUŠ Bernolákova. Na klavíri ju sprevádzala p. uč. Š. Kudlová, Dis.art. Súťažná porota pozorne počúvala mladých umelcov a vyhodnotila ...

Čítaj viac

Schneiderova Trnava

ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klavíri „Schneiderova Trnava“ pripravila 11. a 12. apríla 2019, s profesionálnou organizáciou, Základná umelecká škola s rovnakým menom ako sa nesie súťaž.  Súťaž oslovila mnoho pedagógov a súťažiacich vo všetkých kategóriách, zišli sa tu mimoriadne talentovaní malí umelci, ktorí rozozvučali kladivká klavíra ako zrelí profesionálni umelci. To ...

Čítaj viac

NAŠE TALENTY !

Pozvánka:  Dňa 3. apríla 2019 o 14:30 hod sa v koncertnej sále uskutoční školská klavírna súťaž Naše Talenty! Všetci ste srdečne vítaní 🙂

Čítaj viac

NAŠE TALENTY !

Naši mladí gitaristi predviedli čo sa naučili. Na školskej gitarovej súťaži, dňa 27.februára 2019, súťažili medzi sebou naši nádejní druháci, ktorí zahrali povinnú skladbu a skladbu podľa vlastného výberu. Všetci zúčastnení s patričnou dávkou entuziazmu zahrali svoje skladby a pozorná porota, zložená z p.uč. R. Nováka, p.uč. J. Kováča a p. zástupkyne R. ...

Čítaj viac

Advent na ZUŠ

V čase očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku pripravovali pedagógovia našej ZUŠ-ky svojich zverencov na adventný koncert. Žiaci sa mimoriadne tešili na toto vystúpenie a precízne sa naň pripravovali. Deň D nastal 17. decembra 2018 sa vo svätyni Božieho Milosrdenstva.  Pozvanie na Adventný ...

Čítaj viac

Vianoce v ZUŠ

Poslednú adventnú stredu, 19.12. o 16:30 hod,  Vás pozývame do priestorov našej koncertnej sály, kde sa spolu dotkneme Vianoc….

Čítaj viac

Advent na ZUŠ

Srdečne pozývame všetkých priateľov do veľkolepých priestorov kostola Božieho milosrdenstva, kde sa dňa 17.12.2018 uskutoční adventný koncert našich hudobníkov spojený s vernisážou prác žiakov výtvarného odboru.

Čítaj viac

Verejný koncert

Verejný koncert sa na našej ZUŠ-ke uskutočnil 14.11.2018. Odzneli krásne tóny v rôznych hudobných zoskupeniach. Mali sme možnosť vypočuť si ako zneje šesťručná hra na klavíri, flautové duá či skladby za doprovodu iných nástrojov ako je bežné, napríklad čembalo či doprovod gitary. Vrúcny potlesk obecenstva bol darčekom nie len pre ...

Čítaj viac

Ako sme prepojili svet umenia a vedy

Naši výtvarníci opäť úspešne reprezentovali našu ZUŠ! Žiaci p.uč. Ľ. Benkovej sa s chuťou a veľkou dávkou motivácie, ktorú dostali prostredníctvom exkurzie v Slovenskej akadémii Vied v Košiciach,  zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila táto inštitúcia. Úmyslom bolo spojiť umenie a vedu. A ako to dopadlo? Práce boli vystavené v priestoroch SAV a na základe ...

Čítaj viac

Pozvánka na koncert

Pozývame Vás na Verejný koncert, spojený s výstavou prác žiakov Základnej umeleckej školy. Dňa 14.novembra 2018 o 16:30 hod. Všetci ste srdečne vítaní !

Čítaj viac

FASHION WEEK

V rámci projektu Košice FASHION WEEK, ktorý každoročne organizuje Stredná odborná škola Gemerská v Košiciach tento rok aj v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach, sa predstavili aj naši žiaci. Do projektu sa zapojili  žiaci  2. roč./2.časti výtvarného odboru našej umeleckej školy pod vedením p.uč. Ľ. Benkovej. Súťažiaci sa zúčastnili  módnej prehliadky, ...

Čítaj viac

Mesiac úcty k starším

Spoločné stretnutie malých, väčších, veľkých žiakov pre našich starých rodičov sa uskutočnilo 17. októbra 2018 na pôde našej Spojenej školy. Súčasťou vystúpení bolo vystúpenie našich žiakov zo ZUŠ hudobného odboru ako aj vernisáž našich výtvarníkov. Fotky z tohto podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.  

Čítaj viac

INTEGRÁCIA 2018

Aj tento rok si naši žiaci zo ZUŠ-ky P. Pristáš, M. Verbič, J. Müller z gitarovej triedy uč. Kováča a žiaci Literárno-dramatického odboru z triedy p.uč. Sorgera zahrali na  10. ročníku nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018 v Bratislave. Spolu s Mariánom Čekovským rozospievali cez 10 000 detí z celého Slovenska na zimnom štadióne ...

Čítaj viac

Tanečný odbor začína 1.10.2018

Milí rodičia a žiaci! Od 1. októbra 2018  začína na našej ZUŠ  sv. košických mučeníkov vyučovanie tanečného odboru pod vedením učiteľa P. Nagya. Vyučovanie bude prebiehať v multimediálnej triede na 1. posch. ZUŠ. Zoznam prijatých žiakov: Rozvrh hodín Tanečného odboru:   Spracovala: Bc. Renáta Tóthová

Čítaj viac

Začiatok šk. roka 2018/2019

Milí žiaci a vážení rodičia! Otvorenie školského roka 2018/2019, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v pondelok 3.septembra 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku. Žiak, ktorý sa najneskôr do 7.septembra 2018 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný ...

Čítaj viac

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: Mgr. Lucia Hromadová  

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, dlhoročná sólistka ŠD Košice, v súčasnosti pedagogička Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká 2018

3. mája 2018 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž  “Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde  našu školu reprezentovali  Terézia Anna Ducárová v II. kategórii  a Ester Stella Súčiková v I. kategórii z triedy uč. K. Vincejovej. Medzi 22 súťažiacimi v silnej konkurencii  sa Ester  umiestnila  v bronzovom  pásme, Terezka si vybojovala krásne strieborné pásmo medzi 19 ...

Čítaj viac

Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Čítaj viac

Projekt hudba, film, emócie

Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnil výnimočný koncert žiakov našej školy. Bližšie info nájdete na plagáte. Pozrite si, čo ste tam mohli vidieť a počuť :-)

Čítaj viac

Zápis do ZUŠ

Základná umelecká škola sv. košických mučeníkov pozýva všetkých záujemcov o umelecké štúdium na zápis talentovaných detí.     Na škole je možnosť študovať v troch umeleckých odboroch: hudobnom  / hudobné nástroje a spev/ literárno-dramatickom výtvarnom Do prípravného ročníka sú prijímané deti  od  šiestich rokov, výnimočné talenty aj mladšie. Na niektoré hudobné ...

Čítaj viac

DOD na ZUŠ

V dňoch od 30.4.2018( pondelok ) a 2.5.2018 (streda)  sa uskutočnili na našej ZUŠ Dni otvorených dverí.  V prípade záujmu o bližšie informácie k možnostiam štúdia na našej ZUŠ kontaktujte p. zástupkyňu Bc. R. Tóthovú.

Čítaj viac

Klavírna súťaž v Snine

Dňa 27.apríla sa uskutočnila Oblastná súťaž v sólovej hre na klavíri v Snine. Našu Základnú umeleckú školu reprezentovala Janka Perháčová, ktorá študuje hru na klavíri u p.učiteľa Mgr.L.Žofčina. Súťažila v 4.kategórii spolu s ďalšími  ôsmimi súpermi. Konkurencia bola silná a tréma účinkovala tiež, ale Janka ju premohla a vybojovala pre seba a našu ...

Čítaj viac