Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové ...

Čítaj viac

Verejný koncert

Srdečne pozývame na verejný koncert, ktorý sa usutoční dňa 13.júna 2024 o 16.30 v koncertnj sále ZUŠ.  

Čítaj viac

Vernisáž absolventov

Milí priatelia, pozývame Vás na Vernisáž absolventov výtvarného odboru, ktorá sa uskutoční dňa 11.6.2024, utorok, Jegorovovo nám. 5, sídl. Dargovských hrdinov (Furča).

Čítaj viac

Zápis do ZUŠ pre šk. rok 2024/2025

Zápis talentovaných žiakov pre školský rok 2024/2025 · Hudobný odbor (husle, violončelo, klavír, flauta, gitara, cimbal, bicie, spev) · Výtvarný odbor Pobočka KVP – 29. 5. – streda a 30. 5. – štvrtok od 14:00 – Koncertná sála ZUŠ Pobočka ...

Čítaj viac

Náš úspech na FMKT

Dňa 17.mája 2024 nás žiačky z triedy pani uč. Slávky Pacholskej reprezentovali na 2.ročníku celoslovenského Festivalu malých komorných telies Košice, ktorý organizuje naša škola. Vo veľkej konkurencii získali: MINI TRIO v zložení – Júlia Olexová, Alžbeta Jakabčinová a Kristína Dolná ...

Čítaj viac

Popradské klavírne pódium

Dňa 25.4.2024 sa žiak 1.ročníka našej ZUŠ Jakub Szoták so svojou pani učiteľkou PhDr. Katarínou Grac, PhD. zúčastnili 1.ročníka klavírnej súťažnej prehliadky Popradské klavírne pódium. Jakub sa umiestnil v striebornom pásme vo svojej kategórii. Gratulujeme! Spracovala: Katarína Grac Foto: autor ...

Čítaj viac

Pianoforte

Pianoforte je názov klavírnej súťažnej prehliadky, ktorá sa konala 23.mája 2024 v Starej Ľubovni. Zúčastnil sa jej aj náš žiak 2.ročníka Maxim Matsak, z  triedy pani učiteľky PhDr. Kataríny Grac, PhD. Maxim sa umiestnil v striebornom pásme. Gratulujeme! Spracovala: Katarína ...

Čítaj viac

Absolventské koncerty – termíny

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na absolventské koncerty: KVP: 27.máj 2024, 17.00 Vsl.Galéria: 28.máj 2024, 17.00 Tešíme sa na Vás  

Čítaj viac

Triedny koncert žiakov pána uč. Róberta Nováka Dis. Art

Dňa 14.5. 2024 sa konal v koncertnej sále triedny koncert, ktorý naši žiaci venovali svojim mamičkám pri príležitosti dňa matiek. Pestrú kyticu melódií zložených zo skladieb pre gitaru od baroka až po súčasnú tvorbu obohatil Stanko Šoltés hrou na trúbke ...

Čítaj viac

Prešovské dni klasickej gitary 2024

Už tradične sa naši žiaci, ktorí súťažne reprezentujú našu Základnú umeleckú školu Sv. Košických mučeníkov a víťaz školskej súťaže v hre na gitare, zúčastňujú gitarových dní v Prešove. Nebolo tomu inak ani tento rok a opäť sme sa mali možnosť ...

Čítaj viac

Smižianska gitara 2024

Dňa 7. mája 2024 sme sa zúčastnili celoslovenskej gitarovej súťaže v Smižanoch. Naši žiaci Jakub Kolesár a Rastislav Boldižár súťažili už ráno o 9.00 a získali za štvrté a piate miesto strieborné pásmo. Po výbornom obede Patrik Talárovič získal druhé ...

Čítaj viac

Gitarová súťaž Bojnice 2024

Dňa 18.4. sa žiaci našej ZUŠ sv. Košických mučeníkov zúčastnili 15. ročníka gitarovej súťaže v Bojniciach. Súťažilo sa celkovo v šiestich kategóriách. V druhej kategórii, kde bolo prihlásených až 32 súťažiach, získal náš žiak Rastislav Boldižár pri svojej vôbec prvej ...

Čítaj viac

Festival malých komorných telies

Pozývame Vás na 2.ročník FESTIVALU malých komorných telies KOŠICE. Termín: 17.máj 2024 Vyhlasovateľ: ZUŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice Organizátor: OZ pri ZUŠ Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice Umelecký garant: Mgr. art. Igor Dohovič, PhD. Odborný garant: Mgr. Slávka ...

Čítaj viac

Školská gitarová súťaž Naše talenty

Dňa 22.2. 2024 sa v priestoroch našej koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare pod názvom Naše talenty. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov našej ZUŠ, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách. 1.veková kategória: vek do 9 rokov 2. veková ...

Čítaj viac

Jesenná paleta

Výstava prác žiakov výtvarného odboru s názvom “JESENNÁ PALETA” je už tradične sprístupnená pred jedálňou našej školy, aby prezentovala talent našich žiakov. Výstava potrvá do adventu! Foto vystavených obrazov v článku. Pripravil: Jaroslav Forgáč

Čítaj viac

Výberové konanie – učiteľ – gitara, klavír

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Seminár hry na zobcovú flautu

Pozývame pedagógov a žiakov ZUŠ na Seminár hry na zobcovú flautu. Termín: 11.11.2023 o 9.00 h Seminár povedie Mgr. art. Katarína Dučai, Art.D. a uskutoční sa v priestoroch ZUŠ sv. Košických mučeníkov. Pre prihlásenie prosíme vyplniť PRIHLASKU a zaslať ju ...

Čítaj viac

Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a ...

Čítaj viac

Vernisáž absolventov výtvarného odboru

V stredu 14. júna 2023 sa vo Výmenníku Brigádnická na sídlisku Terasa stretli milovníci umenia. Absolventi výtvarného odboru našej ZUŠ-ky vystavili svoje absolventské práce. Vernisáž svojím príhovorom otvoril pán zástupca Igor Dohovič. Žiaci boli ocenení drobnou pozornosťou. Skromné pohostenie, neformálne ...

Čítaj viac

VERNISÁŽ ABSOLVENTOV

Čítaj viac

Absolventské koncerty

V uplynulých dňoch nás významne potešili absolventské koncerty hudobného odboru. Úspešným absolventom prajeme v ďalšom štúdiu veľa umeleckých úspechov a radosti z hudby. Ďakujeme za snahu študentov, prácu pedagógov a podporu rodičov.  

Čítaj viac

Jarná výstava 2023

Stalo sa pekným zvykom skrášliť priestor pred školskou jedálňou. Tak sa šikovní výtvarníci našej ZUŠ mohli znovu prezentovať svojimi prácami na JARNEJ VÝSTAVE. Množstvo pestrofarebných aj originálnych diel svedčí o tom, že môžeme byť hrdý na našich žiakov a podporovať ...

Čítaj viac

Smižianska gitara 2023

Naši žiaci Jakub Kolesár, Patrik Talárovič a Melánia Krivoš-Bellušová, pod vedením pána učiteľa R. Nováka,  sa zúčastnili celoslovenskej gitarovej súťaže Smižianska gitara 2023. Tak ako každý rok, aj tentokrát prišli s dobrým umiestnením: Tešíme sa z úspechov našich žiakov.

Čítaj viac

Prešovské gitarové dni 

Dňa 4.mája 2023 sa žiaci našej ZUŠ Melánia Krivoš-Bellušová, Patrik Talárovič a Jakub Kolesár zúčastnili v sprievode pedagógov Róberta Nováka a Juraja Kováča majstrovských gitarových kurzov v PKO Prešov, ktoré sa konali v rámci Prešovských gitarových dní. Pod vedením profesorov ...

Čítaj viac

Absolventské koncerty

Termíny všetkých absolventských koncertov v článku:

Čítaj viac

Zápis do ZUŠ

Srdečne pozývame všetky talentované deti na zápis do našej ZUŠ. Všetky informácie nájdete v priloženom plagátiku:

Čítaj viac

Gitarový festival Giraltovce

Dňa 26.4. 2023 sa v priestoroch ZUŠ Giraltovce uskutočnil Gitarový festival na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej ZUŠ sv. Košických mučeníkov. V silnej konkurencii v 1. kategórii získal bronzové pásmo Jakub Kolesár a v 3. kategórii získali bronzové pásmo ...

Čítaj viac

Festival malých komorných telies

Čítaj viac

Sponzori

Čítaj viac

Školská gitarová súťaž „Naše talenty“

Dňa 21.2. 2023 sa v priestoroch našej koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare pod názvom Naše talenty, ktorej sa zúčastnilo 28 žiakov našej ZUŠ. Ako hostia boli na úvod prítomní zástupca pre ZUŠ pán Igor Dohovič a niektorí ...

Čítaj viac

Adventné koncerty

Srdečne pozývame na adventné koncerty

Čítaj viac

Jesenná výstava

V minulom školskom roku sa nám osvedčilo využiť priestor chodby pred jedálňou na inštaláciu výtvarných prác žiakov ZUŠ. Talenty výtvarného odboru tak môžu prezentovať svoje dielka pred pohľadmi spolužiakov i zamestnancov školy. Výstavu “FARBY JESENE” si môžete pozrieť od 10. ...

Čítaj viac

Jesenný koncert pre starkých

Srdečne Vás pozývame na jesenný verejný koncert našej ZUŠ venovaným všetkým starým rodičom, v utorok 25. 10. 2022 o 16:30 hod. v našej koncertnej sále. TEŠÍME SA NA VÁS!

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v ...

Čítaj viac

Absolventská výstava

Pozývame na otvorenie výstavy absolventov výtvarného odboru, dňa 14.6. o 17:00 vo výmenníku na Jegorovovom námestí, Furča.

Čítaj viac

Verejný absolventský koncert našej ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na Verejný absolventský koncert našej ZUŠ, ktorý sa uskutoční 31. 5. 2022 o 16:30 hod vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej ulici č. 27 v Košiciach.   TEŠÍME SA NA VÁS!

Čítaj viac

Jarná výstava

Jar zaklopala na dvere a inšpirovala k tvorbe talenty z výtvarného odboru našej ZUŠ. Nainštalovali sme teda JARNÚ VÝSTAVU, ktorá je sprístupnená od 2.5.2022. Chodba pred jedálňou zakvitla farbami ako jarná záhradka. Práce šikovných výtvarníkov si môžete pozrieť do konca ...

Čítaj viac

Zápis talentovaných žiakov pre školský rok 2022/2023

Zápis talentovaných žiakov  Hudobný odbor Výtvarný odbor  KVP, Čordákova 50  – 1. 6. a 2. 6. 2022 od 14:00 v koncertnej sále Elokované pracovisko KRÁSNA – 6. 6. od 14:00, v spolupráci so ZŠ sv. Marka Križina v Krásnej, pavilón ...

Čítaj viac

Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara

Dňa 11.mája 2022 sa za účasti 77 súťažiacich žiakov 36 ZUŠ z celého Slovenska uskutočnil 3. ročník gitarovej súťaže v priestoroch Základnej umeleckej školy Smižany. Porota pracovala v zložení predseda Mgr. Art. Miloš Slobodník a členovia Mgr. Art. Vladimír Ondrejčák ...

Čítaj viac

Májový verejný koncert

Pozývame všetkých milovníkov hudby na verejný koncert žiakov našej ZUŠ.

Čítaj viac

Prešovské gitarové dni

Dňa 6.mája sa dvaja žiaci našej ZUŠ v sprievode pána učiteľa Róberta Nováka zúčastnili medzinárodného gitarového festivalu v hre na klasickej gitare v Prešove. Súčasťou festivalu boli aj gitarové kurzy pre žiakov konzervatórií a základných umeleckých škôl. Naši žiaci, Jakub ...

Čítaj viac

Klavírna súťaž “Naše talenty” – vyhodnotenie

Dňa 26.apríla 2022 sa v koncertnej sále našej školy uskutočnila ročníková klavírna súťaž “Naše talenty”. Súťažili žiaci 3.roč. 1 časti a 2.roč. 2.časti I. stupňa ZUŠ, spolu 17 žiakov. Žiaci hrali dve skladby, prvá bola povinná a druha ľubovoľná a ...

Čítaj viac

Klavírna súťaž – naše talenty

Z cyklu “Naše talenty”  pozývame na klavírnu súťaž.

Čítaj viac

V plnom rozkvete

ZUŠ sv. Košických mučeníkov srdečne pozýva na verejný koncert ku Dňu učiteľov spojený so znovuotvorením koncertnej sály. 28.3. 2022 o 16:30 v Koncertnej sále našej ZUŠ Tešíme sa na Vás bez obmedzení a s odporúčanými rúškami.

Čítaj viac

Gitarová súťaž „Naše talenty“ – vyhodnotenie

Dňa 17.3. 2022 sa v priestoroch koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare s názvom „Naše talenty“, ktorej sa zúčastnili žiaci našej ZUŠ. Odborná porota pracovala v zložení: Predseda: Róbert Novák Členovia: Juraj Kováč a Ivan Kopeček Porota celkovo ...

Čítaj viac

Gitarová súťaž – naše talenty

Srdečne pozývame na školskú súťaž v hre na gitaru. Kedy? Kde? čítaj viac

Čítaj viac

Benefičný koncert ZUŠ pre Ukrajinu

Čítaj viac

Jesenná vernisáž

V pondelok, 22.novembra 2021, bola sprístupnená jesenná výstava výtvarných prác žiakov našej ZUŠ. Výstavu nečakane otvorilo hudobné vystúpenie učiteľov školy a všetci mladí umelci boli ocenení sladkou odmenou. Umelecké dielka skrášľujú chodbu pred jedálňou školy.

Čítaj viac

On-line jesenný koncert pre starých rodičov – link na prihlásenie

Milí rodičia! Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 27. 10. 2021 o 14.30 na online koncert „CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA“. Koncert je možné vidieť ak kliknete na tento odkaz:  Koncert: “Ctíme ťa, jeseň života” Tešíme sa na Vás. Prajeme krásne prežitie ...

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Výstava výtvarného odboru na elokovanom pracovisku v Krásnej

Čítaj viac

Absolventské koncerty

Srdečne pozývame rodičov našich absolventov na absolventský koncert. Kedy: 16.6. a 23.6.2021 Kde: v koncertnej sále ZUŠ O koľkej: 16:30 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítaj viac

Vernisáž výtvarného odboru

Srdečne pozývame na vernisáž žiackych prác výtvarného odboru: Kedy: 15.6.2021 Kde: výmenník, Jegorovovo námestie 5, Furča O koľkej: 17:00 hod. Výstava potrvá celý mesiac.

Čítaj viac

Zápis nových žiakov

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti zápis nových žiakov do našej ZUŠ aj na elokované pracovisko v CZŠ sv. M. Križina v Krásnej nad Hornádom. Zápis na pracovisku Čordáková: 31.5. a 1.6.2021 Zápis na pracovisku Krásna: 9.6.2021 Viac informácii nájdete ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ  ZUŠ – klavír, gitara Požadované kvalifikačné predpoklady a iné ...

Čítaj viac

Letná škola – 1.turnus – Krásne umenie – POZOR- posledné voľné miesta

Vážení rodičia, po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu. Bude sa konať v dvoch termínoch. 1. turnus: Termín: 1. – 9. júla 2021  Názov: Krásne umenie  Personálne obsadenie:  ZUŠ  + inkluzívny tím  Cieľová skupina:  ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 12.apríla 2021

Vážení rodičia, na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 8.apríla 2021, sa spúšťa prezenčné vyučovanie na celom 1.stupni základných škôl, materských škôl a končiacich ročníkov SŠ. Na základe uvedeného rozhodnutia je možné obnoviť aj prevádzku individuálneho vzdelávania žiakov ZUŠ ...

Čítaj viac

Darujte nám 2 % z dane

Milí rodičia, priatelia našej ZUŠ, darujte 2% percentá z Vašich daní viac ako 250 žiakom našej ZUŠ, ktorá je súčasťou jedinečného projektu Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Vaše príspevky by sme v tomto roku radi použili  na zveľadenie koncertnej sály, ...

Čítaj viac

Prevádzka školy od 8.1.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku základnej umeleckej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME. Naďalej ...

Čítaj viac

Manuál Team na prihlásenie pre žiakov

26. októbra 2020 V nasledujúcom manuáli Vám prinášame jednoduchý návod ako sa prihlásiť do aplikácie TEAMS. Autorom návodu je RNDr. Mária Vavrová, pedagóg školy. Uvedená aplikácia bude slúžiť na on-line vzdelávanie. TeamsKrátkyManuál  

Čítaj viac

Aktuálne – 26.10.2020

Vážení rodičia, – od 26. 10. do odvolania prechádza ZUŠ vo všetkých odboroch na online výuku  prostredníctvom aplikácie MS Teams; – žiaci sa pripájajú cez link, ktorý rodič dostane e-mailom; – v prípade akýchkoľvek problémov Vás prosíme, aby ste nás ...

Čítaj viac

ZUŠ – aktuálne 20.10.2020

Vážení rodičia, situácia okolo šírenia vírusu COVID 19 na Slovensku je nestabilná a podľa medializovaných informácii aj zhoršujúca. V škole máme zriadený krízový štáb, ktorý sleduje aktuálne opatrenia, legislatívu a monitoruje situáciu. Pravdepodobne ste zachytili informáciu, že spomínaná situácia sa dotkla ...

Čítaj viac

Prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu

Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z dôvodu výskytu vírusu COVID 19 u pedagogických zamestnancov z preventívnych dôvodov PRERUŠUJEME prevádzku Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov (pracovisko KVP)  od 20.10.2020 do 23.10.2020 Prevádzka školy začne 26. októbra 2020 KVP: ...

Čítaj viac

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania ZUŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia, pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude prebiehať v dňoch 2. až 4. septembra 2020 od 11:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ. Zároveň bude prebiehať aj zápis na ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Slávne melódie

Čítaj viac

Absolventský koncert

Čítaj viac

Príjem nových žiakov

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že zápis talentovaných detí pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou. Prijímať vieme iba záujemcov o zobcovú flautu, gitaru a výtvarný odbor. PRIHLÁŠKU na štúdium ...

Čítaj viac

Termín zápisu žiakov do ZUŠ

Vážení rodičia, na základe opatrení vydaných MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 sa talentové skúšky do Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov uskutočnia po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Talentové skúšky  budú prebiehať v dňoch pondelok a streda, dva týždne od ...

Čítaj viac

Vyučovanie aj v karanténe.

Milí  rodičia, pedagogický team Základnej umeleckej školy  sv. Košických mučeníkov ani cez vzniknutú situáciu nezaháľa a pracuje z domu. Prosíme rodičov našich žiakov o možnosť nakontaktovať sa na nich elektronickou formou. Využívame sociálne siete skype, messenger, Viber, WhatsApp ako aj ...

Čítaj viac

Ako sa máte? Dajte nám vedieť ;)

Vážení rodičia, milí žiaci, radi by sme vedeli ako sa máte. Pevne veríme, že ste zdraví, že okrem slobodného pohybu Vám nič nechýba a upevňujete vzťahy vo svojich rodinách. Radi by sme sa Vám ešte viac priblížili a zacielili naše ...

Čítaj viac

Naše talenty – v hre na klavír – presunuté na nový termín

Čítaj viac

Súťaž „Naše Talenty“ v hre na gitare

Dňa 26. februára 2020 sa uskutočnil 2. ročník školskej súťaže pod názvom Naše talenty. Nadviazal na predchádzajúci ročník, v ktorom sa súťaže zúčastnili žiaci druhého ročníka prvej časti základného štúdia. V druhom ročníku sme súťaž rozšírili o ďalšie ročníky a ...

Čítaj viac

Sponzorstvo

POĎAKOVANIE Radi by sme sa aj touto formou poďakovali Bohu známej rodine za vianočný dar, darovaný Základnej umeleckej škole sv. Košických mučeníkov. Ide o zakúpenie klavírneho krídla Petrof v hodnote 4000 eur a jeho následné ladenie, ktoré sponzorovala p. M. ...

Čítaj viac

Vianočný koncert

Vianočný koncert bol spojený s tradičným projektom celej spojenej školy – Vianočná akadémia. Počas predvianočného popoludnia každá zložka školy predstavila svoj program. ZUŠ si v koncertnej sále pripravila vianočné skladby venované svojim blízkym. Posledným bodom koncertu bola Tichá noc, ktorú ...

Čítaj viac

Adventný koncert

Adventný koncert ZUŠ sa uskutočnil 15.12.2019 v kostole B. Milosrdenstva KVP.  Vystúpili na ňom žiaci a pedagógovia ZUŠ.  Nesmiernu radosť v očiach obecenstva priniesli skladby interpretované žiakmi  aj pedagógmi. Standing ovation a neutíchajúci aplauz zo strany plného kostola ľudí prinieslo ...

Čítaj viac

Kúzelné Vianoce

Vážení rodičia, priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na podujatie Kúzelné Vianoce na Čordáčke, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 v priestoroch Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.   15:30              ...

Čítaj viac

Fashion week

V súťaži Módna línia mladých získala v konkurencii 100 výtvarných prác tretie miesto Ema Štofanová zo ZUŠ sv. Košických mučeníkov, ktorú pripravovala p.uč. Ľ. Benková. Srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov! 8.novembra 2019

Čítaj viac

Marimba Tour 2019

15. októbra 2019 sa na na košickom konzervatóriu Jozefa Adamoviča uskutočnil koncert Marimba Tour. Tento projekt vznikol v roku 2019 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce hráčov na bicích nástrojoch, Mateja Smutného a Petra Solárika. Zúčastnili sa ho aj žiaci bicieho odboru ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní   V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy ...

Čítaj viac

Mesiac úcty k starým rodičom

Október mesiac Úcty k starším. Žiaci a pedagógovia hudobného a výtvarného odboru si uctili našich seniorov, staré mamy i starých otcov a pripravili im krásny koncert spojený s výstavou výtvarných prác našich najmenších výtvarníkov.

Čítaj viac

Pribudla nová hodina hudobnej náuky

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti zriadenie novej hodiny hudobnej náuky. Nakoľko sme zachytili informáciu, že viacerým žiakom nevyhovuje skorší popoludňajší čas hodín HN, doložili sme novú hodinu v stredu v čase od 16.45 – 17.30 v triede p. uč. ...

Čítaj viac

Plenárne zasadnutie rodičov ZUŠ

Vážení rodičia, dňa 4.9.2019 o 17:00 hod sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v koncertnej sále ZUŠ. Vaša účasť je žiadúca, nakoľko sa bude schvaľovať výška rodičovského poplatku. Ďakujeme  Vedenie ZUŠ

Čítaj viac

Otvorenie školského roka 2019/2020

Milí žiaci, vážení rodičia, pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude v pondelok 2.septembra 2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku u p. ...

Čítaj viac

Vysvedčenia

Výročné vysvedčenia sa budú vydávať dňa 28. 6. 2019/ piatok  u vyučujúcich hlavný nástroj. V čase od 9.00 hod – 12.00 hod a 13.00 hod – 16.00 hod. Všetkým prajeme krásne leto a veselé prázdniny. Stretneme sa v novom školskom roku 2. ...

Čítaj viac

Záverečný koncert

Predposledná streda v tomto školskom roku patrila záverečnému koncertu hudobného odboru. Koncert bol spojený s výstavou a  módnou prehliadkou výtvarného odboru. Na koncerte zazneli skladby z oblasti klasickej vážnej i filmovej hudby ale aj súčasnej modernej hudby. Bol to pestrý ...

Čítaj viac

Záverečný koncert

Milí rodičia pozývame vás na záverečný koncert ZUŠ, ktorý sa uskutoční 19.6.2019 o 16:30 hod v koncertnej sále ZUŠ.

Čítaj viac

Naši absolventi

Slávnostný koncert absolventov hudobného odboru a absolventskú výstavu výtvarného odboru si mali možnosť vypočuť  a zhliadnuť rodičia našich žiakov, dňa 12.júna 2019 v koncertnej sále ZUŠky. Na koncert prijali pozvanie aj p. farár P. Sýkora a p. kaplán p. J. ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní  V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné ...

Čítaj viac

Výchovný koncert

V pondelok, hneď po Medzinárodnom dni detí, si naša ZUŠ- ka pripravila koncert pre deti materskej školy a prvého stupňa základnej školy. Naši pedagógovia pripravili pestrý výchovný koncert s ukážkami skladieb. Témou boli hudobné nástroje, ktoré si žiaci mohli aj ...

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká.

Opäť  úspechy! Už po druhý krát sme sa zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“.  Súťaž s dlhou tradíciou sa tento rok konala  7.mája 2019. Súťažilo na nej spolu 140 žiakov z celého Slovenska. Našu ZUŠ reprezentovali  Ester Stella Sučiková v ...

Čítaj viac

Májový koncert pre mamky

Máj, nie je len lásky čas ale aj mesiac, kedy majú sviatok všetky mamy. Naši mladí umelci venovali svoje skladby, maľby, tanec práve im, svojim milovaným mamičkám a babičkám. Pekne pripravené skladby predniesli žiaci na klavíri, husliach, zobcovej flaute, gitare, ...

Čítaj viac

Deň matiek – koncert

Čítaj viac

Zápis talentovaných detí do ZUŠ 2019

Milí rodičia, v dňoch  3., 4. a 5. júna 2019 sa uskutoční na našej ZUŠ zápis talentovaných detí pre šk. rok 2019/2020. Zápis bude prebiehať  na 1. poschodí v triede č. 163, p. uč. R. Tóthová v čase       od 15:00 – 17:00 hod. Pondelok ...

Čítaj viac

Súťažili sláčikové nástroje

Liliana Maričáková, ktorá na našej škole študuje hru na violončele u p. uč. Bc. R. Tóthovej, Dis.art,  sa tesne pred Veľkou nocou zúčastnila Regionálnej súťaže v hre na sláčikových nástrojoch, ktorú už po 6-krát organizovala ZUŠ Bernolákova. Na klavíri ju sprevádzala p. uč. ...

Čítaj viac

Schneiderova Trnava

ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klavíri “Schneiderova Trnava” pripravila 11. a 12. apríla 2019, s profesionálnou organizáciou, Základná umelecká škola s rovnakým menom ako sa nesie súťaž.  Súťaž oslovila mnoho pedagógov a súťažiacich vo všetkých kategóriách, zišli sa tu mimoriadne talentovaní malí ...

Čítaj viac

NAŠE TALENTY !

Pozvánka:  Dňa 3. apríla 2019 o 14:30 hod sa v koncertnej sále uskutoční školská klavírna súťaž Naše Talenty! Všetci ste srdečne vítaní 🙂

Čítaj viac

NAŠE TALENTY !

Naši mladí gitaristi predviedli čo sa naučili. Na školskej gitarovej súťaži, dňa 27.februára 2019, súťažili medzi sebou naši nádejní druháci, ktorí zahrali povinnú skladbu a skladbu podľa vlastného výberu. Všetci zúčastnení s patričnou dávkou entuziazmu zahrali svoje skladby a pozorná porota, zložená ...

Čítaj viac

Advent na ZUŠ

V čase očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku pripravovali pedagógovia našej ZUŠ-ky svojich zverencov na adventný koncert. Žiaci sa mimoriadne tešili na toto vystúpenie a precízne sa naň pripravovali. Deň D nastal 17. ...

Čítaj viac

Vianoce v ZUŠ

Poslednú adventnú stredu, 19.12. o 16:30 hod,  Vás pozývame do priestorov našej koncertnej sály, kde sa spolu dotkneme Vianoc….

Čítaj viac

Advent na ZUŠ

Srdečne pozývame všetkých priateľov do veľkolepých priestorov kostola Božieho milosrdenstva, kde sa dňa 17.12.2018 uskutoční adventný koncert našich hudobníkov spojený s vernisážou prác žiakov výtvarného odboru.

Čítaj viac

Verejný koncert

Verejný koncert sa na našej ZUŠ-ke uskutočnil 14.11.2018. Odzneli krásne tóny v rôznych hudobných zoskupeniach. Mali sme možnosť vypočuť si ako zneje šesťručná hra na klavíri, flautové duá či skladby za doprovodu iných nástrojov ako je bežné, napríklad čembalo či ...

Čítaj viac

Ako sme prepojili svet umenia a vedy

Naši výtvarníci opäť úspešne reprezentovali našu ZUŠ! Žiaci p.uč. Ľ. Benkovej sa s chuťou a veľkou dávkou motivácie, ktorú dostali prostredníctvom exkurzie v Slovenskej akadémii Vied v Košiciach,  zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila táto inštitúcia. Úmyslom bolo spojiť umenie a vedu. A ako ...

Čítaj viac

Pozvánka na koncert

Pozývame Vás na Verejný koncert, spojený s výstavou prác žiakov Základnej umeleckej školy. Dňa 14.novembra 2018 o 16:30 hod. Všetci ste srdečne vítaní !

Čítaj viac

FASHION WEEK

V rámci projektu Košice FASHION WEEK, ktorý každoročne organizuje Stredná odborná škola Gemerská v Košiciach tento rok aj v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach, sa predstavili aj naši žiaci. Do projektu sa zapojili  žiaci  2. roč./2.časti výtvarného odboru našej umeleckej školy ...

Čítaj viac

Mesiac úcty k starším

Spoločné stretnutie malých, väčších, veľkých žiakov pre našich starých rodičov sa uskutočnilo 17. októbra 2018 na pôde našej Spojenej školy. Súčasťou vystúpení bolo vystúpenie našich žiakov zo ZUŠ hudobného odboru ako aj vernisáž našich výtvarníkov. Fotky z tohto podujatia si môžete ...

Čítaj viac

INTEGRÁCIA 2018

Aj tento rok si naši žiaci zo ZUŠ-ky P. Pristáš, M. Verbič, J. Müller z gitarovej triedy uč. Kováča a žiaci Literárno-dramatického odboru z triedy p.uč. Sorgera zahrali na  10. ročníku nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018 v Bratislave. Spolu s Mariánom Čekovským rozospievali ...

Čítaj viac

Tanečný odbor začína 1.10.2018

Milí rodičia a žiaci! Od 1. októbra 2018  začína na našej ZUŠ  sv. košických mučeníkov vyučovanie tanečného odboru pod vedením učiteľa P. Nagya. Vyučovanie bude prebiehať v multimediálnej triede na 1. posch. ZUŠ. Zoznam prijatých žiakov: Rozvrh hodín Tanečného odboru:   ...

Čítaj viac

Začiatok šk. roka 2018/2019

Milí žiaci a vážení rodičia! Otvorenie školského roka 2018/2019, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v pondelok 3.septembra 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod. Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku. Žiak, ktorý sa najneskôr do 7.septembra 2018 nezapíše, alebo ...

Čítaj viac

Vernisáž z tvorby výtvarného odboru

27. 6. 2018 sa konala 1. koncoročná vernisáž všetkých žiakov výtvarného odboru. Súčasťou vernisáže bolo aj vyradenie absolventov 4. ročníka. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zúčastneným. Pripájame aj promovideo pre tých, ktorí tam neboli 🙂 A nahliadnite aj do našej fotogalérie. Spracovala: ...

Čítaj viac

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, ...

Čítaj viac

Verejný koncert spojený s absolventským koncertom

13. júna 2018 sa konal v koncertnej sále ZUŠ sv. Košických mučeníkov verejný koncert spojený s absolventským koncertom 4. ročníka, 1.  časti ZŠ na ZUŠ. Fotografie z koncertu nájdete tu.

Čítaj viac

Banskoštiavnické kladivká 2018

3. mája 2018 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž  “Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde  našu školu reprezentovali  Terézia Anna Ducárová v II. kategórii  a Ester Stella Súčiková v I. kategórii z triedy uč. K. Vincejovej. Medzi 22 súťažiacimi v silnej konkurencii  sa Ester  umiestnila  v ...

Čítaj viac

Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Čítaj viac

Projekt hudba, film, emócie

Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnil výnimočný koncert žiakov našej školy. Bližšie info nájdete na plagáte. Pozrite si, čo ste tam mohli vidieť a počuť :-)

Čítaj viac

Zápis do ZUŠ

Základná umelecká škola sv. košických mučeníkov pozýva všetkých záujemcov o umelecké štúdium na zápis talentovaných detí.     Na škole je možnosť študovať v troch umeleckých odboroch: hudobnom  / hudobné nástroje a spev/ literárno-dramatickom výtvarnom Do prípravného ročníka sú prijímané deti  ...

Čítaj viac

DOD na ZUŠ

V dňoch od 30.4.2018( pondelok ) a 2.5.2018 (streda)  sa uskutočnili na našej ZUŠ Dni otvorených dverí.  V prípade záujmu o bližšie informácie k možnostiam štúdia na našej ZUŠ kontaktujte p. zástupkyňu Bc. R. Tóthovú.

Čítaj viac

Klavírna súťaž v Snine

Dňa 27.apríla sa uskutočnila Oblastná súťaž v sólovej hre na klavíri v Snine. Našu Základnú umeleckú školu reprezentovala Janka Perháčová, ktorá študuje hru na klavíri u p.učiteľa Mgr.L.Žofčina. Súťažila v 4.kategórii spolu s ďalšími  ôsmimi súpermi. Konkurencia bola silná a tréma účinkovala tiež, ...

Čítaj viac