Školská gitarová súťaž Naše talenty

Dňa 22.2. 2024 sa v priestoroch našej koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare pod názvom Naše talenty. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov našej ZUŠ, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách.

1.veková kategória: vek do 9 rokov

2. veková kategória: vek do 11 rokov

3. veková kategória: vek do 14 rokov

4. veková kategória: vek do 18 rokov

Odborná porota pracovala v zložení:

Predseda : Róbert Novák

Členovia : Juraj Kováč a Ivan Kopeček

Poradie jednotlivých kategórií:

1.veková kategória:

1. Zlaté pásmo: Lukáš Adamčík

2. Strieborné pásmo: Michaela Dolná

3. Bronzové pásmo: Timon Topolčanský

2.veková kategória :

1. Zlaté pásmo Cum Laude: Jakub Kolesár

2. Zlaté pásmo Cum Laude: Rastislav Boldižár

3. Zlaté pásmo: Tomáš Samko

3.veková kategória :

1. Zlaté pásmo: Róbert Urban

2. Strieborné pásmo: Stanislav Šoltés

3. Bronzové pásmo: Samuel Bielik

4.veková kategória :

1. Zlaté pásmo Cum Laude: Melánia Krivoš-Bellušová

2. Strieborné pásmo: Lukáš Vaško

3. Strieborné pásmo: Jozef Teplický

Laureátom súťaže sa s najvyšším počtom bodov stal Jakub Kolesár

Na záver porota odovzdala súťažiacim diplomy a vecné ceny, ktoré sponzorsky podporila rodičovská rada ZUŠ.

Laureát súťaže sa zúčastní podujatia Prešovské gitarové dni dňa 9. mája 2024.

Srdečná vďaka patrí všetkým súťažiacim a kolegom, ktorí sa na tomto úspešnom podujatí spolupodieľali.