Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara

Dňa 11.mája 2022 sa za účasti 77 súťažiacich žiakov 36 ZUŠ z celého Slovenska uskutočnil 3. ročník gitarovej súťaže v priestoroch Základnej umeleckej školy Smižany.

Porota pracovala v zložení predseda Mgr. Art. Miloš Slobodník a členovia Mgr. Art. Vladimír Ondrejčák PhD a Mgr.art. Eva Soviarová ArtD. Hodnotili sa výkony v 11 vekových kategóriách. Našu ZUŠ sv. Košických mučeníkov reprezentovali dvaja žiaci a to Melánia Krivoš-Bellušová, ktorá vo svojej vekovej kategórii v silnej konkurencii po skvelom výkone vybojovala pekné Strieborné pásmo (súťažila s rovesníkmi, ktorí hrajú na gitare o 3-4 roky dlhšie). Ešte väčšiu radosť nám urobil Jakub Kolesár, ktorý získal Zlaté pásmo a celkovo 2. miesto vo svojej kategórii. Obom patrí veľká vďaka za skvelé výkony a šírenie dobrého mena našej školy.

Vďaka patrí aj pánovi učiteľovi R.Novákovi, ktorý žiakov pripravuje a tiež organizátorom za vytvorenie príjemnej atmosféry a perfektné zabezpečenie chodu súťaže. Sľúbené bryndzové halušky na Spišskom salaši sme s deťmi kvôli časovému sklzu bohužiaľ nestihli, ale ani pizza v blízkej pizzerii nebola na zahodenie.

Veríme, že sa do Smižian o rok opäť vrátime a že sa nám bude dariť minimálne tak ako tento rok.

spracoval Róbert Novák