Náš úspech na FMKT

Dňa 17.mája 2024 nás žiačky z triedy pani uč. Slávky Pacholskej reprezentovali na 2.ročníku celoslovenského Festivalu malých komorných telies Košice, ktorý organizuje naša škola. Vo veľkej konkurencii získali:

MINI TRIO v zložení – Júlia Olexová, Alžbeta Jakabčinová a Kristína Dolná – Zlaté pásmo v 1.kategórii Duo až Noneto a v tejto kategórii získali aj ocenenie LAUREÁT.
MIDI TRIO v zložení – Agáta Saitz, Tamara Šulová a Paulína Krivoš-Bellušová – Strieborné pásmo v 2.kategórii Duo až Noneto.
Srdečne blahoželáme!
Spracovala: Slávka Pacholská
foto: autor