Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Dňa 10. mája 2018 s a uskutočnila Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského, presnejšie jej 7.  ročník. Súťaž je určená žiakom ZUŠ , súťažilo sa v 5 kategóriach, v obore klasický spev. Hodnotenie mladých spevákov bolo na trojčlennej porote Mgr. Lucia Knoteková, dlhoročná sólistka ŠD Košice, v súčasnosti pedagogička Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, Mgr. Martin Pado, pedagóg Štátneho konzervatória Timonova 2 v Košiciach. Porote predsedal Mgr.art Ivan Zvarík, absolvent VŠMU v Bratislave a sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici. Organizačne sa o bezproblémový priebeh súťaže opäť postaralo vedenie ZUŠ na Bernolákovej ul v Košiciach. Vzhľadom na veľké množstvo prihlásených detí  sa súťaž konala celý deň a na výsledky súťaže sme si museli počkať až do večera.

Na tejto súťaži našu školu reprezentovali tri mladé žiačky z triedy p. uč. Júlie Gurbaľovej, Olívia Lacková, 2 r., Ivana Výrostková 1.r. a Karin Varadzinová 3r.. Všetky tri dievčatá absolvovali na ZUŠ zodpovednú prípravu, no vzhľadom na to, že sa takejto speváckej súťaže zúčastnili po prvýkrát, ani im sa nevyhla tréma. V silnej konkurencii sa naše talenty umiestnili nasledovne:

Olívia Lacková – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala strieborné pásmo

Ivana Výrostková – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov – získala strieborné pásmo

Karin Varadzinová – súťažila v druhej kategórii do 9 rokov – získala bronzové pásmo

Súťažiacich v príprave korepetovala a na súťaži sprevádzala klavíristka a pedagogička našej školy p. uč. Štefánia Kudlová, DiS art.

Speváčkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl v ďalšom umeleckom napredovaní a v reprezentovaní školy.

Spracovala:  Júlia Gurbaľová, triedna učiteľka