Príjem nových žiakov

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že zápis talentovaných detí pre školský rok 2020/2021 prebehne elektronickou formou.

Prijímať vieme iba záujemcov o zobcovú flautu, gitaru a výtvarný odbor.

PRIHLÁŠKU na štúdium na Základnej umeleckej škole sv. Košických mučeníkov spolu s a Čestným vyhlásením je možné vyplniť  a zaslať elektronicky alebo po vyplnení a vytlačení zaslať na adresu školy Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov, ul. Čordáková 50, 040 23 Košice.

Prihlášku aj ČV zasielajte na adresu: zastupca.zuskm@gmail.com

Prihlášku a čestné vyhlásenie nájdete tu:  Tlačivá