Vianočný koncert

Vianočný koncert bol spojený s tradičným projektom celej spojenej školy – Vianočná akadémia. Počas predvianočného popoludnia každá zložka školy predstavila svoj program. ZUŠ si v koncertnej sále pripravila vianočné skladby venované svojim blízkym. Posledným bodom koncertu bola Tichá noc, ktorú si všetci prítomní zaspievali spoločne a ktorá priniesla aj slzy dojatia a poďakovanie zo strany rodičov.