Prevádzka školy od 12.apríla 2021

Vážení rodičia,
na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 8.apríla 2021, sa spúšťa prezenčné vyučovanie na celom 1.stupni základných škôl, materských škôl a končiacich ročníkov SŠ.
Na základe uvedeného rozhodnutia je možné obnoviť aj prevádzku individuálneho vzdelávania žiakov ZUŠ pre žiakov do 10 rokov, okrem spevu a dychových nástrojov. Skupinová výučba pokračuje v on-line vzdelávaní.
Podmienkou je test jedného rodiča a vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Naši pedagógovia Vás budú v najbližších hodinách kontaktovať a individuálne dohadovať úpravu rozvrhu vzhľadom na to, že časť výuky pre starších žiakov bude prebiehať dištančne.
Prosíme Vás o zhovievavosť a pochopenie komplikácii pri prepracovaní rozvrhov, pretože niektorí žiaci budú v škole prezenčne a HN a VO musia naďalej prebiehať dištančne.
Budeme sa snažiť hľadať optimálne riešenia.