FASHION WEEK

V rámci projektu Košice FASHION WEEK, ktorý každoročne organizuje Stredná odborná škola Gemerská v Košiciach tento rok aj v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach, sa predstavili aj naši žiaci. Do projektu sa zapojili  žiaci  2. roč./2.časti výtvarného odboru našej umeleckej školy pod vedením p.uč. Ľ. Benkovej.

Súťažiaci sa zúčastnili  módnej prehliadky, ktorej súčasťou bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže žiakov základných škôl a Základných umeleckých škôl pod názvom “ŠKOLA MÓDY”, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.11.2018 v hlavnej budove Kulturparku v Košiciach.

Témou  súťaže bol odev alebo odevný doplnok inšpirovaný svetom zvierat.

Výtvarné práce – návrh modelov v tejto kategórii vyhrali:

  1. miesto Andrej Lukáč
  2. miesto Kristína Kolárová
  3. miesto Viola Obrová

Žiakom sa módna prehliadka veľmi páčila. Motivovaní už teraz  vymýšľajú nové modely, ktoré by realizovali  v budúcom roku.  Radi by sa zúčastnili  disciplíny : Prezentácie modelov navrhnutých a zrealizovaných žiakmi.

Našim žiakom srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov!

 

spracovala:  Ing. Ľudmila Benková