Gitarová súťaž „Naše talenty“ – vyhodnotenie

Dňa 17.3. 2022 sa v priestoroch koncertnej sály uskutočnila

súťaž v hre na gitare s názvom „Naše talenty“, ktorej sa zúčastnili žiaci našej ZUŠ.

Odborná porota pracovala v zložení:

Predseda: Róbert Novák

Členovia: Juraj Kováč a Ivan Kopeček

Porota celkovo udelila 6 krát Zlaté pásmo, 14 krát Strieborné pásmo a 1 krát Bronzové pásmo.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

1.veková kategória:   Jakub Kolesár

2.veková kategória:   Pavol Kolár

3.veková kategória:   Melánia Krivoš-Bellušová

4.veková kategória:   Jozef Teplický

Laureátom súťaže sa s najvyšším počtom bodov stala:

Melánia Krivoš-Bellušová

Gratulujeme!

Laureát súťaže sa zúčastní podujatia Prešovské gitarové dni dňa 5. mája 2022.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa na tomto úspešnom podujatí podieľali.

Sponzori súťaže: Rodičovská rada ZUŠ, Muziker

Fotodokumentácia

Melánia Krivoš-Bellušová – laureát súťaže:

Účastníci školskej gitarovej súťaže:

spracoval: Róbert Novák