Odbory

V súčasnosti majú naši žiaci možnosť študovať na týchto odboroch s vyučovaním týchto nástrojov:

Hudobný odbor – HO

  • hra na klavíri
  • hra na zobcovej a priečnej flaute
  • hra na gitare
  • hra na husliach
  • hra na violončele
  • hra na bicích
  • spev

Súčasťou edukácie je komorná hra, štvorručná hra. Na našej škole funguje aj školská kapela.

fotografovanie husle na zemi s nízkym uhlom

Výtvarný odbor – VO
keramika, kresba, maľba, grafika, modelovanie, battikovanie, výroba šperkov, výtvarné dielne, výtvarné workshopy

zelenej, bielej a červenej steny graffiti

 

 

 

 

Tešíme sa na Vás a na spoločné zážitky!