Začiatok šk. roka 2018/2019

Milí žiaci a vážení rodičia!

Otvorenie školského roka 2018/2019, zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov bude v pondelok 3.septembra 2018 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku.

Žiak, ktorý sa najneskôr do 7.septembra 2018 nezapíše, alebo sa neprihlási u triedneho učiteľa, na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí si prevezmú zákonní zástupcovia  osobne u triednych učiteľov.

Tešíme sa na Vás!