Zápis nových žiakov

Milí rodičia,

dávame Vám do pozornosti zápis nových žiakov do našej ZUŠ aj na elokované pracovisko v CZŠ sv. M. Križina v Krásnej nad Hornádom.

Zápis na pracovisku Čordáková: 31.5. a 1.6.2021

Zápis na pracovisku Krásna: 9.6.2021

Viac informácii nájdete v priloženom letáku: