Ako sme prepojili svet umenia a vedy

Naši výtvarníci opäť úspešne reprezentovali našu ZUŠ!

Žiaci p.uč. Ľ. Benkovej sa s chuťou a veľkou dávkou motivácie, ktorú dostali prostredníctvom exkurzie v Slovenskej akadémii Vied v Košiciach,  zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila táto inštitúcia. Úmyslom bolo spojiť umenie a vedu. A ako to dopadlo? Práce boli vystavené v priestoroch SAV a na základe hlasovania cca 250 respondentov získali takéto umiestnenia:

I. miesto – zlato – Lylia Laskay

II.miesto – striebro – Bianka Halušková

III. miesto – bronz -Martinka Kokošková.

Výhercom  srdečne blahoželáme!

Z odovzdávania cien nájdete fotky a po kliknutí na link nájdete aj malý článok z webovej stránky SAV KE:

https://promatech.sk/ako-prepojit-vedu-a-umenie-nechajme-to-na-deti/?fbclid=IwAR1rR5ZaUkaVulR_9MEEzY8jxAjJT1ISkyot8Qd-fgkHQRkBst2R2c4EQM8

spracovala zást. riaditeľa Bc. R. Tóthová

neprešlo jazykovou úpravou