Darujte nám 2 % z dane

Milí rodičia, priatelia našej ZUŠ,
darujte 2% percentá z Vašich daní viac ako 250 žiakom našej ZUŠ, ktorá je súčasťou jedinečného projektu Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Vaše príspevky by sme v tomto roku radi použili  na zveľadenie koncertnej sály, nákup hrnčiarskej pece a nákupy koncertných hudobných pomôcok pre našich žiakov.
Vyplnené a od zamestnávateľa potvrdené tlačivo stačí doručiť na sekretariát školy.
ĎAKUJEME!
Tlačivo pre daňové priznanie nájdete tu: