Výstava výtvarného odboru na elokovanom pracovisku v Krásnej