Zápis talentovaných detí do ZUŠ 2019

Milí rodičia, v dňoch  3., 4. a 5. júna 2019 sa uskutoční na našej ZUŠ

zápis talentovaných detí pre šk. rok 2019/2020.

Zápis bude prebiehať  na 1. poschodí v triede č. 163, p. uč. R. Tóthová

v čase       od 15:00 – 17:00 hod.

Pondelok    3.6.2019 – p. uč. R. Tóthová

Utorok       4.6.2019 – p. uč. K. Vincejová

Streda         5.6.2019 – p. uč. R. Tóthová

 

Záujemci o štúdium sa môžu prihlásiť do nasledovných odborov:

hudobný odbor  výtvarný odbor  /  priniesť 3 práce /

Údaje potrebné pri vyplnení prihlášky: kartička poistenca dieťaťa, rodné číslo, adresa TP, telefonický a mailový kontakt na zákonného zástupcu.

Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.1.2019,  5 rokov veku.

Tešíme sa na Vás!