Otvorenie školského roka 2019/2020

Milí žiaci, vážení rodičia,

pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude v pondelok 2.septembra 2019

od 13:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ.

Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku u p. uč. Š.Kudlovej.

Žiak, ktorý sa najneskôr do 5.septembra 2019 nezapíše alebo neprihlási u triedneho učiteľa, bude zo štúdia vylúčený a na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

Tešíme sa na Vás!