Absolventské koncerty

V uplynulých dňoch nás významne potešili absolventské koncerty hudobného odboru. Úspešným absolventom prajeme v ďalšom štúdiu veľa umeleckých úspechov a radosti z hudby. Ďakujeme za snahu študentov, prácu pedagógov a podporu rodičov.