Zlato a bronz pre našu ZUŠ

Dňa 10. 4. 2018 sa konala Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka v hre na klavír. Do tejto súťaže sme sa zapojili s dvoma našimi žiakmi, Martinom Lukáčom a Antonom Dimitrovom už po druhýkrát.

Maťko súťažil v 2. kategórii, pre za predsedníckou stoličkou sedel a hodnotil Prof. MgA. R. Adámek. Tonko súťažil v 3. kategórii spolu s ďalšími dvanástimi mladými klaviristami a na porotcovskej stoličke bola PaedDr. J. Lipánová – Nagyová.

Poctivo naštudované skladby predniesli obaja malí klaviristi najlepšie ako vedeli. Maťko získal od p. profesora j verejnú pochvalu za interpretáciu skladieb a p. učiteľke bolo vyjadrené uznanie za prípravu žiaka.

Pre našu ZUŠ, pre seba a pre ich p. učiteľku Bc. R. Tóthovú, ktorá ich vedie, vybojovali vynikajúce úspechy. Martinko Lukáč zlato a Anton Dimitrov bronz.

K úspechom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa umeleckých úspechov!

 

 

Spracovala: Bc. R. Tóthová