Klavírna súťaž “Naše talenty” – vyhodnotenie

Dňa 26.apríla 2022 sa v koncertnej sále našej školy uskutočnila ročníková klavírna súťaž “Naše talenty”.

Súťažili žiaci 3.roč. 1 časti a 2.roč. 2.časti I. stupňa ZUŠ, spolu 17 žiakov. Žiaci hrali dve skladby, prvá bola povinná a druha ľubovoľná a z iného obdobia. Výkony žiakov hodnotila odborná porota :

predseda : pani uč. Štefánia Rusnáková

členovia: pani uč. Mária Stojkovičová a pán uč. Lukáš Žofčin

Laureátom súťaže s rovnakým počtom bodov sa stali:

Júlia Gurbaľová, p. uč. K. Vincejová

Alena Dzurdženíková, p. uč. K. Vincejová

Gratulujeme!

Učiteľom ďakujeme za organizáciu a žiakom za účasť na súťaži.