Prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu

Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z dôvodu výskytu vírusu COVID 19 u pedagogických zamestnancov
z preventívnych dôvodov

PRERUŠUJEME
prevádzku

Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov (pracovisko KVP)
 od 20.10.2020 do 23.10.2020
Prevádzka školy začne 26. októbra 2020

KVP:
Individuálna výuka prechádza do 25. 10. na dištančnú výuku. Každý žiak bude kontaktovaný svojim učiteľom a informovaný o spôsobe výuky. V priebehu najbližších dní by mala prebiehať výuka aj cez cez MS Teams.
Problémové a čiastočne nerealizovateľné v tomto týždni sú hodiny individuálnej aj skupinovej výuky pre žiakov navštevujúcich ŠKD. Je zakázané premiešavanie tried a presuny do iných priestorov. Preto Vás, rodičov, prosíme o zhovievavosť. Hľadáme riešenia aj v úzkom kontakte s RÚVZ, aby sme našli možnosť ako túto výučbu realizovať.
Elokované pracovisko na KRÁSNA nad Hornádom:
Individuálna výuka na pracovisku KRÁSNA pokračuje podľa rozvrhu.
Skupinová výuka je vo veľmi obmedzenom režime – je zakázané premiešavanie tried,  presuny do iných priestorov. Kontakt s učiteľom bude prebiehať prostredníctvom mailu a online priestoru.  Verím, že sa nám podarí nájsť spôsob na vyučovanie skupinovej výuky, ktorý bude všetkými stranami akceptovateľný.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme za pochopenie.
V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.