Zápis talentovaných žiakov pre školský rok 2022/2023

Zápis talentovaných žiakov 

  • Hudobný odbor
  • Výtvarný odbor 

KVP, Čordákova 50  – 1. 6. a 2. 6. 2022 od 14:00 v koncertnej sále

Elokované pracovisko KRÁSNA – 6. 6. od 14:00, v spolupráci so ZŠ sv. Marka Križina v Krásnej, pavilón 2 – trieda deviatakov

Podmienky prijatia do ZUŠ: Preukázanie základných zručnosti pre vybrané štúdium.

Odoslanie elektronickej prihlášky na igordohovic@gkmke.sk do 26.5. 2022

Elektronická prihláška: https://zus.gkmke.sk/tlaciva/