Prešovské gitarové dni 

Dňa 4.mája 2023 sa žiaci našej ZUŠ Melánia Krivoš-Bellušová, Patrik Talárovič a Jakub Kolesár zúčastnili v sprievode pedagógov Róberta Nováka a Juraja Kováča majstrovských gitarových kurzov v PKO Prešov, ktoré sa konali v rámci Prešovských gitarových dní.

Pod vedením profesorov Martina Krajča a Adama Mareca absolvovali hodinu v hre na gitaru s mnohými podnetnými ukážkami a príkladmi, ako zlepšiť prevedenie naštudovanej skladby.

Vo večerných hodinách sme si na otváracom koncerte mohli vypočuť skvelého českého gitaristu Pavla  Steidla, ktorý zahral virtuózne skladby od F. Sóra, Johanna Kaspara Mertza či Niccola Paganiniho. Príjemne unavení, ale spokojní sme sa večer vrátili do Košíc a už teraz sa tešíme na gitarovú súťaž v Smižanoch.

Spracoval: Róbert Novák