Výchovný koncert

V pondelok, hneď po Medzinárodnom dni detí, si naša ZUŠ- ka pripravila koncert pre deti materskej školy a prvého stupňa základnej školy. Naši pedagógovia pripravili pestrý výchovný koncert s ukážkami skladieb. Témou boli hudobné nástroje, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať.  Zodpovedným za prípravu koncertu bol p. uč. R. Novák, ktorý koncert aj vtipne moderoval. Svoje vstupy obohatil nápaditými básničkami na tému hudobných nástrojov. Deti dostali do rúk Orffové nástroje a s radosťou sa zúčastnili spevu, hrou na telo, tlieskaním ale aj tancom. Koncertu sa zúčastnilo celé obecenstvo.

Záver výchovného koncertu patril kapele žiakov a učiteľov, ktorí si spoločne zahrali známy hit Mamma Mia, spolu so speváčkami a tanečnicami sa roztočila show, ktorú si obecenstvo dvakrát vypýtalo späť.

Tešíme sa nové projekty našej ZUŠ.

 

Spracovala: Bc. Renáta Tóthová, zástup.riad.