Pribudla nová hodina hudobnej náuky

Milí rodičia,

dávame Vám do pozornosti zriadenie novej hodiny hudobnej náuky. Nakoľko sme zachytili informáciu, že viacerým žiakom nevyhovuje skorší popoludňajší čas hodín HN, doložili sme novú hodinu v stredu v čase od 16.45 – 17.30 v triede p. uč. Lucie Kobularčíkovej (vedľa kaplnky). Veríme, že Vám tento deň a čas budú vyhovovať a hodín hudobnej náuky sa budete môcť zúčastňovať.