Mesiac úcty k starým rodičom

Október mesiac Úcty k starším. Žiaci a pedagógovia hudobného a výtvarného odboru si uctili našich seniorov, staré mamy i starých otcov a pripravili im krásny koncert spojený s výstavou výtvarných prác našich najmenších výtvarníkov.