Marimba Tour 2019

15. októbra 2019 sa na na košickom konzervatóriu Jozefa Adamoviča uskutočnil koncert Marimba Tour. Tento projekt vznikol v roku 2019 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce hráčov na bicích nástrojoch, Mateja Smutného a Petra Solárika. Zúčastnili sa ho aj žiaci bicieho odboru našej ZUŠ-ky spolu so svojim učiteľom P. Gombíkom. Vypočuli si majstrovstvo hudobníkov, širokú paletu nástrojov, rytmov a zvukov a dokonca si prakticky vyskúšali jednotlivé nástroje.