Banskoštiavnické kladivká.

Opäť  úspechy!

Už po druhý krát sme sa zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“.  Súťaž s dlhou tradíciou sa tento rok konala  7.mája 2019. Súťažilo na nej spolu 140 žiakov z celého Slovenska.

Našu ZUŠ reprezentovali  Ester Stella Sučiková v 1. kategórii,  kde medzi 39 súťažiacimi získala strieborne pásmo. V 2.kategórii sa predstavila  Tereza  Anna  Ducárová, ktorá tiež získala strieborne pásmo spomedzi 36 súťažiacich. V 5. kategórii súťažila Viktória Vargová, získala bronzové pásmo.  Podmienkou súťaže bolo hrať skladbu žijúceho slovenského skladateľa. V predvečer súťaže nám súčasný slovenský skladateľ  Tomáš Boroš predstavil svoj nový klavírny cyklus pre deti „SITUATIONS“ a  daroval nám CD. Využili sme možnosť zakúpenia notového materiálu.  V Banskej Štiavnici sme získali nových priateľov aj nové skúsenosti. Tešíme sa aj na ďalší rok .

Všetkým súťažiacim, ako aj  p. uč. Vincejovej, ktorá pripravovala svojich zverencov na tieto súťaže, vedenie blahoželá a praje veľa úspechov do ďalších koncertných podujatí .

Spracovala: Bc. Renáta Tóthová, zást.riad.