Plenárne zasadnutie rodičov ZUŠ

Vážení rodičia,

dňa 4.9.2019 o 17:00 hod sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v koncertnej sále ZUŠ.

Vaša účasť je žiadúca, nakoľko sa bude schvaľovať výška rodičovského poplatku.

Ďakujeme 

Vedenie ZUŠ