Prihláška

Prihlášku je potrebné správne vyplniť elektronicky alebo oskenovanú (Word verzia) zaslať na emailovú adresu festivalu: festival.mkt.kosice@gmail.com

Súčasťou prihlášky je aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Elektronická verzia: Prihláška na 1.ročník Festivalu malých komorných telies:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehQJzvR-aynWSqCUZQWoXTNHck3_z4UZI6Fig3UXweA2sizg/viewform

alebo:

Formát vo Worde: Prihláška na 1.ročník Festivalu malých komorných telies:

PRIHLASKA FMKTKe

(prihlášku je potrebné stiahnuť, vyplniť a skenom zaslať na adresu festival.mkt.kosice@gmail.com)