Tanečný odbor začína 1.10.2018

Milí rodičia a žiaci!

Od 1. októbra 2018  začína na našej ZUŠ  sv. košických mučeníkov vyučovanie tanečného odboru pod vedením učiteľa P. Nagya. Vyučovanie bude prebiehať v multimediálnej triede na 1. posch. ZUŠ.

Zoznam prijatých žiakov:

Rozvrh hodín Tanečného odboru:

 

Spracovala: Bc. Renáta Tóthová