Sponzorstvo

POĎAKOVANIE

Radi by sme sa aj touto formou poďakovali Bohu známej rodine za vianočný dar, darovaný Základnej umeleckej škole sv. Košických mučeníkov.

Ide o zakúpenie klavírneho krídla Petrof v hodnote 4000 eur a jeho následné ladenie, ktoré sponzorovala p. M. Bujnovská, odborná ladička pre SR.

V mene ZUŠ a pedagogického zboru veľmi pekne ĎAKUJEME!