Súťaž „Naše Talenty“ v hre na gitare

Dňa 26. februára 2020 sa uskutočnil 2. ročník školskej súťaže pod názvom Naše talenty. Nadviazal na predchádzajúci ročník, v ktorom sa súťaže zúčastnili žiaci druhého ročníka prvej časti základného štúdia. V druhom ročníku sme súťaž rozšírili o ďalšie ročníky a tiež o hru na elektrickej gitare. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k lepším výkonom a dať im možnosť porovnať sa so svojimi spolužiakmi. Súťažná porota pracovala v trojčlennom zložení. Predseda: pán uč. Róbert Novák, členovia: p. zástupkyňa Bc. Renáta Tóthová a p.uč. Bc. Juraj Kováč. Propagáciu, fotoreportáž, plagáty a diplomy zabezpečila pani uč. Ing. Ľudmila Benková a pán uč. P. Gombík, za čo im patrí veľká vďaka. Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným súťažiacim za predvedené výkony.

V hre na klasickej gitare sa súťaže zúčastnilo celkom 13 žiakov v troch vekových kategóriach .

V 1. kategórii do 9 rokov získal najviac bodov Simon Šoffa a získal zlaté pásmo

V 2. kategórii do 11 rokov získal najviac bodov Patrik Talárovič a získal zlaté pásmo

V 3. kategórii do 14 rokov získala najviac bodov Melánia Krivoš – Bellušová a získala zlaté pásmo

 

V hre na elektrickej gitare sa súťaže zúčastnili 2 žiaci.

V tejto kategórii získal najviac bodov Samuel Súč a získal zlaté pásmo.

 

Celkovo bolo udelené 1 bronzové pásmo, 5 krát strieborné pásmo a 7 krát zlaté pásmo.

Laureátom súťaže sa stal Patrik Talárovič v hre na klasickej gitare a Samuel Súč v hre na elektrickej gitare.

 

Spracoval: Róbert Novák