Advent na ZUŠ

V čase očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku pripravovali pedagógovia našej ZUŠ-ky svojich zverencov na adventný koncert. Žiaci sa mimoriadne tešili na toto vystúpenie a precízne sa naň pripravovali.

Deň D nastal 17. decembra 2018 sa vo svätyni Božieho Milosrdenstva.  Pozvanie na Adventný koncert našej Základnej umeleckej školy prijali p. farár P. Sýkora, p. kaplán J. Kocurko a aj Televízia Noe, ktorá tento koncert natáčala.

Krátku reportáž si môžete pozrieť tu:  http://www.tvnoe.cz/video/19093

Video koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=5CF4JozkZ7o&feature=share&fbclid=IwAR3jFxNdI4z4D-FIhxL7M7ZIX_OXGM-dQ7oqrmAOPEpG9QqMeyZWXJgqArE

Na vystúpení účinkovali pedagógovia a žiaci hudobného odboru. Predniesli vianočné sklady, ale aj skladby velikánov klasickej hudby. Interiér kostola nádherne vyzdobili svojimi prácami žiaci výtvarného odboru.

Záver koncertu patril komorným telesám a zboru, ktorý za vrúcneho potlesku obecenstva zaspieval skladby Každý deň budú raz Vianoce a I Will Follow Him z filmu Sestra v akcii.

  1. decembra 2018 nás čakal Vianočný koncert, ktorý už sa niesol vo vianočnej atmosfére. Vďaka krásnym koledám, nádherne vyzdobenou vianočnou koncertnou sálou a prácami žiakov výtvarného odboru, sme sa úplne priblížili ku očakávaným sviatkom. Na tomto koncerte odzneli skladby rôzneho žánru klasické, moderné aj upravené. Žiaci vystúpili v komorných obsadeniach i v sólovom prevedení. Záver koncertu patril našim najmladším žiakom, ktorí zaspievali dve koledy pod vedením p. uč. Sýkorovej. Spoločným vystúpením všetkých účinkujúcich bola skladba F. X. Grubera Tichá Noc, ktorá tento rok oslávila 200. rokov.

Za prípravu týchto koncertov a teamovú prácu veľmi pekne ďakujeme celému pedagogickému zboru ZUŠ. Teší nás spolupráca so speváckym zborom ZŠ pod vedením p. uč. Ľ. Šoltisovej.

 

Spracovala p. zást. riaditeľa: Bc. R. Tóthová