Vízie umeleckej školy

Vízia školy a zložky Základná umelecká škola

 

 • Koncept vzdelávania od 3 do 19 rokov vrátane umeleckého vzdelávania s možnosťou flexibilného pristúpenia kedykoľvek
 • Jediná cirkevná umelecká škola– špecializácia na výučbu cirkevného umenia: hra na orgáne, kompozícia, cirkevné zbory a súbory, vedenie cirkevných zborov, vokál, prednes hovoreného slova
 • Podpora silných tém:
  • Viera – veda – vzdelanie – kultúra – línie, ktoré si neodporujú, ale kauzálne súvisia
  • Zdravej súťaživosti
  • Súťaže od školskej úrovne až po medzinárodnú úroveň
 • Posilnenie terajších odborov – hudobný a výtvarný
 • Prepojená spolupráca s jednotlivými zložkami školy až do úrovne konceptu umeleckej činnosti a vzdelávania vo všetkých zložkách
 • Na základe tohto konceptu perspektívny vznik hudobno-dramatického odboru a tanečného odboru
 • Spolupráca formou koncertov pre žiakov, cez spoločné projekty, umelecké víkendy, umelecké tábory až po divadelné predstavenia a vznik celoškolského speváckeho zboru, vznik komorných celoškolských zoskupení, kapiel, súborov a pod.
 • Pomoc a príprava pre gymnazistov na pedagogické povolania
 • Posilnenie pozície elokovaného pracoviska v Krásnej nad Hornádom, rozbehnutie spolupráce s ďalšími mestskými časťami
 • Rozpracovanie pravidelnej spolupráce s profesionálnymi inštitúciami – rozhlas, televízia, divadlo, orchestre, zbory, galérie, designerské štúdia, iné umelecké školy atď.
 • Pravidelné stretnutia – tzv. talkshow každý mesiac s výraznými osobnosťami umeleckého života všetkých žánrov
 • Podpora a zintenzívnenie spolupráce s rodičmi – komunitná práca
 • Pravidelné a plánované zveľaďovanie a zabezpečenie vzdelávaco-technických pomôcok