Prešovské gitarové dni

Dňa 6.mája sa dvaja žiaci našej ZUŠ v sprievode pána učiteľa Róberta Nováka zúčastnili medzinárodného gitarového festivalu v hre na klasickej gitare v Prešove.

Súčasťou festivalu boli aj gitarové kurzy pre žiakov konzervatórií a základných umeleckých škôl.

Naši žiaci, Jakub Kolesár a Melánia Krivoš-Bellušová zahrali súťažné skladby, ktoré si pripravili na Celoslovenskú gitarovú súťaž v Smižanoch. Skladby predviedli pred známymi gitarovými pedagógmi Martinom Krajčom a Milošom Tomašovičom, ktorí ich pochválili za predvedené výkony a pomohli im s niektorými technickými a výrazovými nedostatkami. Po celodennej práci bol pre nás všetkých odmenou večerný koncert vznikajúcej Austrálskej sólovej gitaristky Stephanie Jones v PKO Čierny orol Prešov.

Večer sme sa unavení, ale hlavne spokojní vrátili šťastne domov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Prešovských gitarových dní.

Spracoval Róbert Novák