Súťažili sláčikové nástroje

Liliana Maričáková, ktorá na našej škole študuje hru na violončele u p. uč. Bc. R. Tóthovej, Dis.art,  sa tesne pred Veľkou nocou zúčastnila Regionálnej súťaže v hre na sláčikových nástrojoch, ktorú už po 6-krát organizovala ZUŠ Bernolákova. Na klavíri ju sprevádzala p. uč. Š. Kudlová, Dis.art. Súťažná porota pozorne počúvala mladých umelcov a vyhodnotila ich výkony. Liliana sa umiestnila v bronzovom pásme, k čomu jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov.

Spracovala Bc. R. Tóthová