Seminár hry na zobcovú flautu

Pozývame pedagógov a žiakov ZUŠ na Seminár hry na zobcovú flautu.

Termín: 11.11.2023 o 9.00 h

Seminár povedie Mgr. art. Katarína Dučai, Art.D. a uskutoční sa v priestoroch ZUŠ sv. Košických mučeníkov.

Pre prihlásenie prosíme vyplniť PRIHLASKU a zaslať ju na e-mail: seminarhrynaflautu@gmail.com

Viac na plagáte:

Tešíme sa na Vašu účasť