DOD na ZUŠ

V dňoch od 30.4.2018( pondelok ) a 2.5.2018 (streda)  sa uskutočnili na našej ZUŠ Dni otvorených dverí. 

V prípade záujmu o bližšie informácie k možnostiam štúdia na našej ZUŠ kontaktujte p. zástupkyňu Bc. R. Tóthovú.

Informácie Vám podajú aj naši učitelia ZUŠ.