Záverečný koncert

Predposledná streda v tomto školskom roku patrila záverečnému koncertu hudobného odboru. Koncert bol spojený s výstavou a  módnou prehliadkou výtvarného odboru.

Na koncerte zazneli skladby z oblasti klasickej vážnej i filmovej hudby ale aj súčasnej modernej hudby. Bol to pestrý a bohatý koncert na nástrojové obsadenia a spev. Po hudobných skladbách sa koncertná sála zmenila na módnu show spojenú s výstavou prác výtvarného odboru. Modely pripravili mladí výtvarníci z triedy p.uč. Benkovej a uviedli  ich žiačky tanečného odboru.

Záver koncertu patril oceneným žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu ZUŠ na celoslovenských, regionálnych súťažiach a absolventke 4.r. / 2. časti, ktorá ukončila svoje štúdium prednesovou skladbou od L. v. Beethovena Pre Elišku.

Fotoreportáž nájdete v zložke fotodokumentácia.

Za fotky a audio- video záznamy ďakujeme uč. Gombíkovi, ktorý sa postaral o celoročnú prezentáciu žiakov ZUŠ.

Spracovala: Bc.Renáta Tóthová, zást.riad.