Schneiderova Trnava

  1. ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klavíri “Schneiderova Trnava” pripravila 11. a 12. apríla 2019, s profesionálnou organizáciou, Základná umelecká škola s rovnakým menom ako sa nesie súťaž.  Súťaž oslovila mnoho pedagógov a súťažiacich vo všetkých kategóriách, zišli sa tu mimoriadne talentovaní malí umelci, ktorí rozozvučali kladivká klavíra ako zrelí profesionálni umelci. To dokazuje aj celkovú úroveň tejto súťaže, ktorá je každým rokom vyššia a v umeleckom svete má svoj cveng. V tomto ročníku za našu Základnú umeleckú školu sv. Košických mučeníkov súťažil v 3. kategórii Anton Dimitrov, ktorý študuje hru na klavíri u p. uč. Bc. Renaty Tóthovej Dis.art. Svoj náročný repertoár predniesol s výnimočnou kvalitou na fantastickom klavírnom krídle značky Petrof v nádhernej zrkadlovej sále divadla Jána Palárika . Tonkovu interpretáciu hodnotili porotcovia, ktorí pôsobia na Akadémií umenia v Banskej Bystrici. Predsedkyňou poroty bola p. Doc. Mgr.art E. Varhaníková, ArtD., Mgr.art D. Hajóssy, Mgr.etMgr.art P. Špilák PhD.

Po súťaži nasledovalo očakávané vyhodnotenie. Náš žiak získal spomedzi 38 účastníkov bronzové pásmo.  Z hodnotenia sme mali zmiešané dojmy, keďže Tonko svoju interpretáciu podal naozaj bravúrne. Je však pravda, že súťažiaci v 3. kategórií boli mimoriadne talentovaní, šikovní a muzikálni a porota nemala ľahké v rozhodovanie.

Sklamanie postupne opadlo a  po všetkých povinnostiach súvisiacich so súťažou sme večer strávili spoznávaním mesta. Domov sme sa vrátili s novým elánom a dobrou náladou. S elánom vstúpime do ďalších výziev.

Spracovala uč. Bc. R. Tóthová