Vizitky pedagógov

Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD.

zástupca riaditeľa pre ZUŠ, učiteľ hudobných predmetov
vzdelanie: Hudobná akadémia Ľvov, Ukrajina
predmety: hudba
telefón: 0910 545 765
záľuby: cestovanie, skauting, hudba
email: igordohovic@gkmke.sk, igor@dohovic.com
konzultácie: utorok 15.00 – 16.00 h

Ing. Ľudmila Benková

učiteľ s prvou atestáciou
vzdelanie: Technická univerzita Košice, odbor design

predmet: výtvarný odbor

telefón: 055/787 34 20
email: ludmilabenkova@gkmke.sk

prax: 15-ročná pedagogická činnosť, vedúca odboru Scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračné techniky na Škole umeleckého priemyslu
záľuby: hudba – hra na gitaru a spev, kompozícia, vedie ženskú spevácku skupinu Fortuna Poproč, ktorá má za sebou veľké úspechy a tento rok oslavuje 20. výročie založenia
konzultácie: email

Peter Gombík, Dis.Art

učiteľ
vzdelanie: Štátne konzervatórium Bratislava

predmety: bicie a zobcová flauta
telefón: 055/787 34 20
email: petergombik@gkmke.sk

prax: koncertná činnosť v Štátnej filharmónii Košice a v Štátnom divadle Košice
záľuby: turistika, práca s drevom
konzultácie: email

Bc. Viliam Gurbaľ

učiteľ, hlavný organista v Dóme sv. Alžbety a zbormajster zboru sv. Cecílie
vzdelanie: Konzervatórium J. Adamoviča Košice, Katolícka univerzita Ružomberok

predmety: Klavír, orgán, cimbal, hudobná náuka

telefón: 055/787 34 20
email: viliamgurbal@gkmke.sk

prax: zakladateľ a dirigent Katedrálneho zboru sv. Cecílie, folklórne súbory
záľuby: bádateľstvo v archívoch, zborový spev, ľudová hudba
konzultácie: email

Júlia Gurbaľová, Dis.Art

učiteľ
vzdelanie: Konzervatórium J. Adamoviča Košice, Katolícka univerzita Ružomberok

predmety: klavír, spev

telefón: 055/787 34 20
email: juliagurbalova@gkmke.sk

prax: sólistka zboru sv. Cecílie, koncertná činnosť
záľuby: zborový spev, história, knihy, plávanie, cyklistika
konzultácie: email

Juraj Kováč

učiteľ
vzdelanie: Univerzita Canterbury Christ Church

predmety: gitara, elektrická gitara

telefón: 055/787 34 20
email: jurajkovac@gkmke.sk

prax: hra v kapele, spolupráca s kapelou Komajota, viťaz Košického zlatého pokladu 2015
záľuby
: výcvik psov, včelárenie , horská cyklistika
konzultácie: email

Ivan Kopeček, Dis.Art

učiteľ
vzdelanie: Štátne konzervatórium Košice

predmety: zobcová flauta, trombón

telefón: 055/787 34 20
email: ivankopecek@gkmke.sk

prax: pedagogická prax od roku 2009, koncertná a divadelná činnosť v Štátnom divadle Košice
záľuby
: kapely, gitara, funky, big band
konzultácie: email

Róbert Novák, Dis.Art

učiteľ

vzdelanie: Vojenská hudobná škola v Roudnici nad Labem, Konzervatórium J. Adamoviča Košice

predmet: gitara

telefón: 055/787 34 20
email: robertnovak@gkmke.sk

prax: pracovný pobyt Wales, koncertná činnosť
záľuby: dychové hudby
konzultácie: email

Katarína Vincejová

učiteľ

vzdelanie: Štátne konzervatórium, Užhorod

predmet: klavír

telefón: 055/787 34 20
email: katarinavincejova@gkmke.sk

prax: práca s deťmi a mládežou, koncertná činnosť, 54 rokov pedagogickej praxe
záľuby: práca s deťmi
konzultácie: email

Mgr. Art. Lukáš Žofčin

učiteľ

vzdelanie: Štátne konzervatórium Banská Bystrica, Akadémia muzických umení Banská Bystrica

predmet: klavír, zobcová flauta, zbor

telefón: 055/787 34 20
email: lukaszofcin@gkmke.sk

prax: pôsobenie v Štátnom divadle Košice, koncertná činnosť
záľuby: práca s deťmi, improvizácia, aranžovanie
konzultácie: email

Mária Stojkovičová

učiteľ

vzdelanie: Štátne konzervatórium, Užhorod

predmet: klavír

telefón: 055/787 34 20
email: mariastojkovicova@gkmke.sk

prax: práca s deťmi a mládežou, koncertná činnosť
záľuby: práca s deťmi
konzultácie: email

Mgr. Renáta Stahorská

učiteľ

vzdelanie: Štátne konzervatórium, Košice, Prírodovedecká fakulta UPJŠ (biológia-chémia)

predmet: klavír, hudobná náuka

telefón: 055/787 34 20
email: renatastahorska@gkmke.sk

prax: práca s deťmi a mládežou v speváckom zbore, koncertná činnosť
záľuby: práca s deťmi
konzultácie: email

Mgr. Lucia Hromadová

učiteľ, správca výtvarného ateliéru
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
predmety: geografia, výtvarné umenie
telefón: 055/787 34 21
email: luciahromadova@gkmke.sk
záľuby: zvieratá, ochranárstvo, ekológia, príroda, kreatívne tvorenie, pečenie, varenie
konzultácie: štvrtok 12.30 – 13.30 h.

Mgr. Art. Ľudmila Macáková

učiteľ
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
predmety: výtvarná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilamacakova@gkmke.sk ludmila.macakova@gmail.com
záľuby: kreslenie
konzultácie: emailom

Mgr. Art. Lucia Tomaschová, ArtD.

učiteľ
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, University of Applied Sciences, FH Joanneum v Grazi
predmety: dejiny umenia, umenie a kultúra
telefón: 055/787 34 20
email: luciatomaschova@gkmke.sk
záľuby: dizajn
konzultácie: email, skype