Zápis do ZUŠ pre šk. rok 2024/2025

Zápis talentovaných žiakov pre školský rok 2024/2025

· Hudobný odbor (husle, violončelo, klavír, flauta, gitara, cimbal, bicie, spev)

· Výtvarný odbor

Pobočka KVP – 29. 5. – streda a 30. 5. – štvrtok od 14:00 – Koncertná sála ZUŠ

Pobočka KRÁSNA – 3. 6. – pondelok od 14:00, elokované pracovisko v spolupráci s ZŠ sv. marka Križina v Krásnej – blok ZUŠ

Podmienky prijatia do ZUŠ:

Odoslanie elektr. prihlášky zo stránky gkmke.sk na adresu igordohovic@gkmke.sk do 22. 5. 2024. Následne budete informovaní mailom o presných podmienkach a časovom harmonograme Vášho zápisu do 27. 5. 2024.

Elektronická prihláška: https://zus.gkmke.sk/tlaciva/