Vernisáž absolventov výtvarného odboru

V stredu 14. júna 2023 sa vo Výmenníku Brigádnická na sídlisku Terasa stretli milovníci umenia. Absolventi výtvarného odboru našej ZUŠ-ky vystavili svoje absolventské práce. Vernisáž svojím príhovorom otvoril pán zástupca Igor Dohovič. Žiaci boli ocenení drobnou pozornosťou. Skromné pohostenie, neformálne rozhovory a príjemná atmosféra sú súčasťou každej vernisáže. Dôležité je však to, že mladí absolventi vo verejnom priestore Výmenníka môžu prezentovať svoje výtvarné nadanie. Na Brigádnickej radi privítame aj Vás. Výstava potrvá až do konca septembra.