V plnom rozkvete

ZUŠ sv. Košických mučeníkov srdečne pozýva

na verejný koncert

ku Dňu učiteľov

spojený so znovuotvorením koncertnej sály.

28.3. 2022 o 16:30 v Koncertnej sále našej ZUŠ

Tešíme sa na Vás bez obmedzení a s odporúčanými rúškami.