Gitarový festival Giraltovce

Dňa 26.4. 2023 sa v priestoroch ZUŠ Giraltovce uskutočnil Gitarový festival na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej ZUŠ sv. Košických mučeníkov. V silnej konkurencii v 1. kategórii získal bronzové pásmo Jakub Kolesár a v 3. kategórii získali bronzové pásmo žiaci Melánia Krivoš – Bellušová a Patrik Talárovič. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy a k získaným úspechom  srdečne blahoželáme.