Školská gitarová súťaž „Naše talenty“

Dňa 21.2. 2023 sa v priestoroch našej koncertnej sály uskutočnila súťaž v hre na gitare pod názvom Naše talenty, ktorej sa zúčastnilo 28 žiakov našej ZUŠ.

Ako hostia boli na úvod prítomní zástupca pre ZUŠ pán Igor Dohovič a niektorí rodičia našich žiakov.

Odborná porota pracovala v zložení:

 • Predseda: Róbert Novák
 • Členovia:  Juraj Kováč a Ivan Kopeček

Žiaci súťažili v štyroch kategóriách:

 1. veková kategória : žiaci ktorí ku dňu súťaže dosiahli vek do 9 rokov
 2. veková kategória : žiaci ktorí ku dňu súťaže dosiahli vek do 11 rokov
 3. veková kategória : žiaci ktorí ku dňu súťaže dosiahli vek do 14 rokov
 4. veková kategória : žiaci ktorí ku dňu súťaže dosiahli vek do 18 rokov

Porota udelila hodnotenie v troch pásmach:  

 1. Zlaté pásmo            85-90 bodov cum laude     75-84 bodov
 2. Strieborné pásmo  65-74 bodov
 3. Bronzové pásmo     55-64 bodov

Čestné uznanie           40- 54 bodov

Poradie jednotlivých kategórií:

1.veková kategória:

 1. Lukáš Adamčík
 2. Alex Harčarik
 3. Timon Topolčanský

2.veková kategória:

 1. Jakub Kolesár
 2. Tomáš Samko
 3. Rastislav Boldižár

3.veková kategória: 

 1. Patrik Talárovič
 2. Róbert Urban
 3. Emily Rozkochová

4.veková kategória:

 1. Melánia Krivoš-Bellušová
 2. Erich Korfant
 3. Jozef Teplický

Laureátom súťaže sa s najvyšším počtom bodov stala: Melánia Krivoš-Bellušová  

Na záver porota odovzdala súťažiacim diplomy a vecné ceny, ktoré sponzorsky

podporila rodičovská rada ZUŠ.

Laureát súťaže sa zúčastní podujatia Prešovské gitarové dni dňa 4. mája 2023.

Srdečná vďaka všetkým súťažiacim a kolegom, ktorí sa na tomto našom úspešnom podujatí podieľali.