Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

pozývame Vás na zápis a zaraďovanie žiakov do rozvrhov, ktorý bude v bude prebiehať v dňoch 2. až 4. septembra 2020

od 11:00 hod. do 17:00 hod v triedach ZUŠ.

Zároveň bude prebiehať aj zápis na hudobnú náuku u p. uč. Š. Kudlovej.

Žiak, ktorý sa najneskôr do 7.septembra 2020 nezapíše alebo neprihlási u triedneho učiteľa, bude zo štúdia vylúčený a na jeho miesto bude prijatý iný uchádzač o štúdium.

Tešíme sa na Vás!