Termín zápisu žiakov do ZUŠ

Vážení rodičia,

na základe opatrení vydaných MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 sa talentové skúšky do Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov uskutočnia po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Talentové skúšky  budú prebiehať v dňoch pondelok a streda, dva týždne od skončenia karantény.

V prípade, že by karanténa pokračovala, nebudú prebiehať talentové skúšky a žiadosť o prijatie sa bude podávať online dotazníkom.

O všetkých zmenách vás budeme včas informovať na stránke školy.